Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys ja asiakasmaksut

10.4.2017

VARHAISKASVATUKSEN KESÄPÄIVYSTYS JA ASIAKASMAKSUT
 
 
Kesäpäivystysaikana 26.6.-9.8.2017 varhaiskasvatusta tarjotaan ainoastaan päivystävissä yksiköissä. Päivystävät toimintayksiköt tarkentuvat myöhemmin.
 
Asiakasmaksusta voi saada vapautuksen, mikäli lapsi on poissa hoidosta vähintään kaksi peräkkäistä kalenterikuukautta; kesä- ja heinäkuu, heinä- ja elokuu tai kaikki kolme kuukautta kesä-, heinä- ja elokuu.  Em. poissaolot ilmoitetaan sitovasti Päikky -järjestelmään 2.5. aukeavalla kyselyllä. Kysely lukkiutuu 15.5. klo 9:00, jonka jälkeen ei ole enää mahdollista ilmoittaa maksuttomia kuukausia.
 
Samalla kyselyllä ilmoitetaan myös varhaiskasvatuksen tarpeesta kesän ajalle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 10 § mukaan varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolen kuukauden maksu. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määritelty kuukausimaksua, peritään kuitenkin puolet pienimmästä perittävästä maksusta.
 
 
Lisätietoja päiväkodeista